Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Văn bản Pháp quy

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1149 items in 58 pages
1121 Công văn
Số/Ký hiệu: số 356/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 653 lượt / Tải về: 62 lượt

V/v Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 15, năm 2013
28/12/2012
1122 Công văn
Số/Ký hiệu: số 337/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 577 lượt / Tải về: 8 lượt

v/v báo cáo số liệu Hội đồng BHLĐ, cán bộ phụ trách ATVSLĐ và mạng lưới ATVSV
11/12/2012
1123 Công văn
Số/Ký hiệu: số 338/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 604 lượt / Tải về: 23 lượt

v/v thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn
11/12/2012
1124 Công văn
Số/Ký hiệu: số 339/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 616 lượt / Tải về: 24 lượt

v/v đăng ký công trình, sản phẩm lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XV và ĐHCĐ Việt Nam lần thứ XI
11/12/2012
1125 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 348/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Anh Tuấn
Đã xem: 565 lượt / Tải về: 14 lượt

v/v thành lập Ban kiểm kê tài sản cơ quan LĐLĐ tỉnh QN
04/12/2012
1126 Công văn
Số/Ký hiệu: 328 /LĐLĐ ; Người ký: Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 714 lượt / Tải về: 52 lượt

V/v phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị NLĐ năm 2013
26/11/2012
1127 Công văn
Số/Ký hiệu: 326/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 642 lượt / Tải về: 9 lượt

v/v giám sát việc chấm điểm thi đua của CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS năm 2012
23/11/2012
1128 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 19/HD-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 2084 lượt / Tải về: 89 lượt

Về việc kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề Bảo hộ lao động năm 2012
21/11/2012
1129 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 341/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 626 lượt / Tải về: 41 lượt

v/v thành lập BCĐ phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
20/11/2012
1130 Thông báo
Số/Ký hiệu: số 71/TB-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 633 lượt / Tải về: 19 lượt

v/v tăng số cờ thi đua cho các Khối năm 2012
15/11/2012
1131 Chương trình phối hợp
Số/Ký hiệu: 12/CTPH-LĐLĐ-HNDT ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 608 lượt / Tải về: 10 lượt

Đẩy mạnh phong trào thi đua vì sự nghiệp phát triển CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn (giai đoạn 2012-2015)
02/10/2012
1132 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: 18/HD-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Phan Minh Á
Đã xem: 656 lượt / Tải về: 55 lượt

v/v phân bổ chỉ tiêu và hướng dẫn hồ sơ khen thưởng năm 2012
02/11/2012
1133 Công văn số 300/LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 300/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Trần Văn Tỉnh
Đã xem: 605 lượt / Tải về: 40 lượt

v/v hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm 2012
31/10/2012
1134 Quyết định số 327/QĐ-LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 327/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 50 lượt

V/v Ban hành Quy chế trả nhuận bút, thù lao trong việc đưa tin, bài, ảnh trên Cổng Thông tin Điện tử của LĐLĐ tỉnh
31/10/2012
1135 Quyết định
Số/Ký hiệu: 325/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 1023 lượt / Tải về: 25 lượt

V/v Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam
31/10/2012
1136 Kế hoạch
Số/Ký hiệu: 82/KH-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 598 lượt / Tải về: 52 lượt

Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012
31/10/2012
1137 Công văn số 291/LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 291/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 602 lượt / Tải về: 17 lượt

v/v đánh giá cán bộ,công chức năm 2012
29/10/2012
1138 Công văn số 292/LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 292/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 644 lượt / Tải về: 10 lượt

v/v bổ sung hướng dẫn nâng lương trước thời hạn
29/10/2012
1139 Công văn số 293/LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 293/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 586 lượt / Tải về: 8 lượt

v/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức năm 2012
29/10/2012
1140 Công văn 287/LĐLĐ
Số/Ký hiệu: 287/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 601 lượt / Tải về: 19 lượt

v/v chấm điểm xếp loại thi đua LĐLĐ huyện, tp, CĐN năm 2012
26/10/2012

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập