Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Văn bản Pháp quy

STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1149 items in 58 pages
981 Hiến pháp
Số/Ký hiệu: .... ; Người ký: đ/c Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1383 lượt / Tải về: 30 lượt

Hiến pháp Nước CHXHCNVN sửa đổi năm 2013
28/11/2013
982 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 474/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 604 lượt / Tải về: 36 lượt

V/v thành lập Ban kiểm kê tài sản cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
31/12/2013
983 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 471/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 703 lượt / Tải về: 84 lượt

Điều chỉnh mức chi tiếp khách Quy định tại Quyết định số 237/QĐ-LĐLĐ ngày 23/12/2010
31/12/2013
984 Kế hoạch
Số/Ký hiệu: số 03/KH-VSTBPN ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 753 lượt / Tải về: 68 lượt

Tổ chức giải Cầu lông, văn nghệ nữ cán bộ chuyên trách Công đoàn tỉnh lần thứ I năm 2014
31/12/2013
985 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 463/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 696 lượt / Tải về: 55 lượt

V/v thành lập các Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo
24/12/2013
986 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: số 21/HDLN-KBNN-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 451 lượt / Tải về: 35 lượt

Hướng dẫn liên ngành v/v trích nộp kinh phí công đoàn
21/12/2013
987 Công văn
Số/Ký hiệu: số 02/VSTBPN ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 594 lượt / Tải về: 32 lượt

V/v tổ chức các hoạt động VHVN TDTT trong nữ cán bộ chuyên trách CĐ
19/12/2013
988 Công văn
Số/Ký hiệu: số 332/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Lưu Văn Thương
Đã xem: 877 lượt / Tải về: 115 lượt

V/v Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT
12/12/2013
989 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: số 20/HD-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 806 lượt / Tải về: 169 lượt

V/v thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
12/12/2013
990 Công văn
Số/Ký hiệu: số 328/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Phan Minh Á
Đã xem: 731 lượt / Tải về: 80 lượt

V/v tổng kết, đánh giá năm 2013, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
10/12/2013
991 Công văn
Số/Ký hiệu: số 321/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Lưu Văn Thương
Đã xem: 754 lượt / Tải về: 98 lượt

V/v báo cáo khảo sát nhu cầu nhà ở CNVCLĐ năm 2014
03/12/2013
992 Công văn
Số/Ký hiệu: số 318/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 729 lượt / Tải về: 94 lượt

V/v kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
02/12/2013
993 Quyết định
Số/Ký hiệu: số 412/QĐ-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 494 lượt / Tải về: 8 lượt

V/v ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
28/11/2013
994 công văn
Số/Ký hiệu: số 312/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 729 lượt / Tải về: 46 lượt

v/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới
25/11/2013
995 Công văn
Số/Ký hiệu: số 314/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Anh
Đã xem: 724 lượt / Tải về: 67 lượt

v/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
25/11/2013
996 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: số 19/HD-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 135 lượt

V/v đánh giá cán bộ, công chức năm 2013
22/11/2013
997 Thông báo
Số/Ký hiệu: số 415/TB-UBND ; Người ký: đ/c Võ Văn Viên
Đã xem: 474 lượt / Tải về: 2 lượt

Nội dung kết luận cuộc họp liên tịch giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
14/11/2013
998 Hướng dẫn
Số/Ký hiệu: số 18/HD-LĐLĐ ; Người ký: đ/c Lưu Văn Thương
Đã xem: 857 lượt / Tải về: 218 lượt

Về việc phân bổ chỉ tiêu và hồ sơ khen thưởng năm 2013
11/11/2013
999 Ban Chỉ đạo
Số/Ký hiệu: số 09/BCĐ ; Người ký: đ/c Đặng Văn Chương
Đã xem: 790 lượt / Tải về: 82 lượt

V/v công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013
08/11/2013
1000 Công văn
Số/Ký hiệu: số 284/LĐLĐ ; Người ký: đ/c Nguyễn Văn Dõng
Đã xem: 731 lượt / Tải về: 58 lượt

V/v đăng ký mua sách nghiệp vụ tài chính CĐCS
07/11/2013

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập