Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Danh bạ điện thoại

B.

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

I.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN - THÀNH PHỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan/DD

Nhà riêng

1.

LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY

 

Phan Mạnh

Chủ tịch

3 882 176
0914 013 175

 

Lê Thị Cẩm Hợp

Phó Chủ tịch

3 882 176

0168 8077423

   Nguyễn Thanh Tùng  Phó Chủ tịch    

2.

LĐLĐ HUYỆN DUY XUYÊN

 

Lê Chính Đông

Chủ tịch

 2 214 350

0905 234 069

 

Trần Phước Phương Phó Chủ tịch

 3 877 523
0985 134 778

3.

LĐLĐ HUYỆN ĐẠI LỘC

 

Nguyễn Khắc Xuyên

Chủ tịch

3 865 285
0914 487 630

 

Lê Thị Kim Phụng

Phó chủ tịch

3 865 285

0977 029 044

 

Đoàn Ngọc Trai

Phó chủ tịch

3 865 285

0919 429 630

 

4.

LĐLĐ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

 

Nguyễn Văn Tình

Chủ tịch

 3 867 381

0982 716 023

   Trương Đắc Hưng
 Phó chủ tịch
 3 867 381
0905 107 401
 
   Trương Công Nên  Phó Chủ tịch    

5.

LĐLĐ HUYỆN ĐÔNG GIANG

 

Lê Trái

Chủ tịch

3 898 415

0166 5 149 361

 

Lương Thị Lâm

Phó chủ tịch

3 898 415

0167 8 939 965

6.

LĐLĐ HUYỆN HIỆP ĐỨC

 

Huỳnh Lân

Chủ tịch

3 883 430
0986 801 127

   Huỳnh Văn Ba  Phó Chủ tịch 3 883 430 
0978 741 575
 3 883 757

7.

LĐLĐ TP HỘI AN

 

Nguyễn Đình Hòa

Chủ tịch

 3 861 209
0982 221 973

   Phạm Thị Kim Loan  Phó Chủ tịch  0976 549 800  
   Phùng Hữu  Phó Chủ tịch  0905 779 381  

8.

LĐLĐ HUYỆN NAM GIANG

 

Võ Văn Chương

Chủ tịch

3 792 437
0983 834 063

 

Phạm Đắc Định

Phó Chủ tịch

3 792 437

0914 167 556

   Zơ Râm Đing  Phó Chủ tịch  0977 034 610  

9.

LĐLĐ HUYỆN NAM TRÀ MY

 

Phan Mạnh Tài

Chủ tịch

3 880 024
0162 6626812

 

Nguyễn Thị Hải

Phó chủ tịch

3 880 024

0974 159 200

10.

LĐLĐ HUYỆN NÔNG SƠN

 

Trần Phước Ân Chủ tịch

3 656 969
0905 750 315

   Hà Văn Đa Phó Chủ tịch   0169 851 044 7  

11.

LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH

 

Nguyễn Văn Thư

Chủ tịch

 3 871 224
0905 345308

 

Nguyễn Văn Hữu

Phó Chủ tịch

3 871 224

0914 781 674

   Huỳnh Thị Hồng Kiều  Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)    

12.

LĐLĐ HUYỆN PHÚ NINH

 

Võ Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3 847 557

0905 658 977

 

Vương Tấn Hùng

Phó chủ tịch

3 601 097

0973 739 767

   Nguyễn Thị Nhàng  Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)    

13.

LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC SƠN

 

Nguyễn Văn Hào

Chủ tịch

3 881 153

0935 525 514

 

Võ Thị Lệ

Phó chủ tịch

14.

LĐLĐ HUYỆN QUẾ SƠN

 

Bùi Quang Huấn

Chủ tịch

3 885 182

0905 401 635

 

Nguyễn Viết Xuân

Phó chủ tịch

3 885 182

0976 262 291

15.

LĐLĐ TP TAM KỲ

 

Bùi Tình

Chủ tịch

 3 851 617
0935 215 748

   Phan Dương Nhựt  Phó Chủ tịch  3 829 280
0905 641 314
 

 

Nguyễn Thị Thao

Phó chủ tịch

 3 829 280

0905 101 883

16.

LĐLĐ HUYỆN TÂY GIANG

 

Bhling Biên

Chủ tịch

3 796 097

01662 608 953

   Vũ Như Trạng Phó Chủ tịch 0979 428 708

17.

LĐLĐ HUYỆN THĂNG BÌNH

 

Trần Ngọc Đội

Chủ tịch

3 874 044
0984 497 749

 

Vũ Thái Sơn

Phó chủ tịch

3 874 044

0948 727 427

   Nguyễn Đăng Thám  Phó Chủ tịch  0986 695 347  

18.

LĐLĐ HUYỆN TIÊN PHƯỚC

 

Lê Ngọc Thanh

Chủ tịch

3 884 357

0986 958 782

   Nguyễn Đình Chỉ  Phó Chủ tịch 3 884 357 
0978 855 117
 

II.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1.

CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

Nguyễn Kỳ Vĩnh Chủ tịch 0905 812 034

 

Trần Văn Thành

Phó chủ tịch

 3 811 316

0165 2 107 999
   Mai Thị Phú Mỹ  Phó Chủ tịch
 3 811 585 
0905 203 829

2.

CĐ NGÀNH GIÁO DỤC

 

Nguyễn Thị Kim Loan

Chủ tịch

3 852 664
0935 307 075

   Bùi Cao Vân
 Phó Chủ tịch  0905 374 199  

3.

CĐ VIÊN CHỨC TỈNH

 

Trần Quốc Bảo

Chủ tịch

3 811 818

0914 152 727

 

Nguyễn Thị Thủy

Phó chủ tịch

3 812 526
0982 370 765

4.

CĐ NGÀNH XÂY DỰNG

 

Thái Hoàng Vũ

Chủ tịch

0905 515 717

 

Trịnh Xuân Thái

Phó chủ tịch

5.

CĐ NGÀNH Y TẾ

 

Phạm Thị Ngọc Ánh

Chủ tịch

3 859 833

0903 810 638

 

Nguyễn Á

Phó chủ tịch

   Lê Văn Tiến  Phó Chủ tịch    

III.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG ƯƠNG

1.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

 

Lê Hùng Lam

Chủ tịch

3 813 713

0903 597 141

 

Huỳnh Văn Hồ

Phó chủ tịch

0905 131 356

2.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

 

Dương Tấn Đức

Chủ tịch

0914.239.157

 

Nguyễn Việt Anh

Phó chủ tịch

6 268 712

0905 406 151

3.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN

 

Nguyễn Thị Thu Tâm

Chủ tịch

0903 552 999

   Nguyễn Quốc Hiền  Phó Chủ tịch  0916 001 414
 

4.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

 

Võ Văn Đức

Chủ tịch

3 811 406

0913 415 162

 

Trương Thùy Trang

Phó chủ tịch

0905 362 007

5.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Nguyễn Thị Sương Thu

Chủ tịch

3 859 100

 

Trương Ngọc Tiến

Phó chủ tịch

3 859 105

6.

CĐCS CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

 

Nguyễn Công Mão

Chủ tịch

0911 498 265

 

Phó chủ tịch

7.

CĐCS Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Kon

 

Đỗ Trung Hải

Chủ tịch

0905 114 295

 

Võ Minh Tân

Phó chủ tịch

0905 021 921

8.

CĐCS BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW QUẢNG NAM

 

Lương Tấn Đức

Chủ tịch

0868 453 555

 

Lương Văn Tấn

Phó chủ tịch

0389 235 623

9.

CĐCS BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

 

Nguyễn Tâm

Chủ tịch

0913 480 546

 

Ngô Ngọc Thọ Phó Chủ tịch 0913 480 006

10.

CĐCS CTY CAO SU NAM GIANG

 

Nguyễn Quyền

Chủ tịch

0393 733 339

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó chủ tịch

0934 944 339

11.

CĐCS CTY CAO SU QUẢNG NAM

 

Ngô Anh Tuấn

Chủ tịch

0934 996 959

 

Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

0917 313 311

12.

CĐCS CTY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

 

Nguyễn Bê

Chủ tịch

2 220 203

0963 473 212

 

Trần Gia Trực

Phó chủ tịch

2 220 349

0963 133 777

2 211 116

13.

CĐCS CTY THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN

 

Cao Huy Thắng Chủ tịch 0903 520 052

 

Khiếu Ngọc Tản

Phó chủ tịch

0983 810 955

14.

CĐCS VIỄN THÔNG QUẢNG NAM

 

Lê Tấn Long

Chủ tịch

0911 627 686

 

Ông Văn Xuân

Phó chủ tịch

0917 313 131

IV.

CĐCS ĐỊA PHƯƠNG

1.

CĐCS CTY CP IN - PHS & TBTH QUẢNG NAM

 

Nguyễn Hữu Phúc

Chủ tịch

3 824 881

0905 217 835

 

Phan Ngọc Tuấn

Phó chủ tịch

2.

CĐCS CTY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

 

Phan Minh Tuyến

Chủ tịch

0984 677 961

 

Lê Đông

Phó chủ tịch

0905 330 228

3.

CĐCS CTY CP MAY HÒA THỌ QUẢNG NAM

 

Nguyễn Quang Hiệu

Chủ tịch

0905 072 320

   Nguyễn Nghiệp  Phó Chủ tịch  0913 412 394  

4.

CĐCS CTY CP MAY TRƯỜNG GIANG

 

Đỗ Đạt Khoát

Chủ tịch

0982 530069

 

Đào Thị Hy Sương

Phó chủ tịch

5.

CĐCS CTY CP ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN KỲ HÀ  CHU LAI

 

Nguyễn Quốc Xinh

Chủ tịch

 

Nguyễn Quang Luân

Phó chủ tịch

0963 567 897

6.

CĐCS CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NAM

 

Lê Trung Vũ

Chủ tịch

 

Nguyễn Tấn Nhân

Phó chủ tịch

7.

CĐCS QUỸ ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN QN

 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chủ tịch

3 814 484

0973 825 848

 

Lê Thiện Sum

Phó chủ tịch

8.

CĐCS TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

 

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch

 

Lê Ngọc Can

Phó chủ tịch

0914 136 972

9.

CĐCS TRƯỜNG CĐ PHƯƠNG ĐÔNG QUẢNG NAM

 

Lê Nhân Việt

Chủ tịch

  Nguyễn Thị Duy
 Phó Chủ tịch  

10.

CĐCS TRƯỜNG CĐ Y TẾ QUẢNG NAM

 

Huỳnh Tấn Tuấn

Chủ tịch

 

Hoàng Văn Tiến

Phó chủ tịch

11.

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

 

Dương Phương Hùng

Chủ tịch 

Phạm Nguyễn Hồng Ngự

Phó chủ tịch

 

12.

CĐCS TRƯỜNG ĐH PHAN CHÂU TRINH QUẢNG NAM

 

Hoàng Trung Hưng

Chủ tịch

0914 044 039

 

Phan Thanh Dũng

Phó chủ tịch

 13.  CĐCS TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM
   Trần Hợi  Chủ tịch  0905 189 404  
   Phạm Thị Ngọc Mến  Phó Chủ tịch  0905 502 199  
 14. CĐCS CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
         
 15.  CĐCS CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM
         

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập