Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?

Enter Title

LỊCH SỬ HÀO HÙNG

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng ra đời và lãnh đạo (1930), giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã xây dựng, phát triển và trưởng thành nhịp bước với lịch sử giải phóng dân tộc, lịch sử bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Nằm trong tiến trình lịch sử ấy, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ở t ỉnh Quảng Nam cũng đã đi qua một chặng đường vẻ vang, đầy tự hào.

 Ngày 01/09/1858, thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược Việt Nam bắt đầu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Thực dân Pháp đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhân dân ta. Cùng với quá trình đánh chiếm lãnh thổ, thực dân Pháp từng bước áp đặt bộ máy cai trị lên những vùng đất mới chiếm và bắt đầu các hoạt động khai thác thuộc địa, tập trung vào một số ngành chủ yếu như đường sắt, hầm mỏ, xí nghiệp, đồn điền, bến cảng…

Cùng với sự bành trướng như vũ bão của chính sách khai thác thuộc địa, đội ngũ công nhân Quảng  Nam - Đà Nẵng đã ra đời và lớn mạnh, không chỉ tăng mạnh về số lượng, ổn định về cơ cấu mà còn trưởng thành nhanh chóng về ý thức giai cấp. Nhiều cơ sở tập trung khá đông công nhân như mỏ vàng Bồng Miêu. Đó là chưa kể đến hàng ngàn công nhân ở ngành hoả xa, đồn điền, các công trình xây dựng cầu cống đường sá, các hãng buôn, đông đảo công nhân thủ công… Ở đâu công nhân lao động cũng bị áp bức, bóc lột đến tận cùng xương tủy. Từ đấy các cuộc đấu tranh bắt đầu tuy mang tính tự phát, đơn lẻ. Từ giữa 1927 đến 1929, phong trào công nhân Quảng  Nam - Đà Nẵng lên cao hơn bao giờ hết. Sức tác động mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào phát triển là sự ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, các hình thức công hội Quảng  Nam - Đà Nẵng ra đời và hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau. Hoạt động nổi bật của công hội, ngoài việc thường xuyên, liên tục tiến hành công tác tuyên truyền, giác ngộ còn phải vận động công nhân đấu tranh và ủng hộ các cuộc đấu tranh của công nhân như cuộc đấu tranh đòi không được đánh đập, đuổi thợ, cúp lương; cuộc đấu tranh chống cúp lương vì thương tật trong lúc làm việc và đòi tăng lương, là những cuộc tập dượt để giải quyết những yêu cầu dân chủ dân sinh do công hội tổ chức.

Tháng 12/1929, Tổng Công hội đỏ Quảng Nam được thành lập; cuối 3-1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời, đó là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một thời kỳ mới của phong trào yêu nước và cách mạng của đội ngũ công nhân, dân lao động của Quảng Nam, góp phần đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn của tỉnh tiến lên một bước mới.

Trong cao trào cách mạng 1930  - 1931, đội ngũ công nhân lao động Quảng Nam đã đóng vai trò nòng cốt trong phong trào đấu tranh ủng hộ  Xô viết - Nghệ Tĩnh bằng các hình thức như tổ chức mít tinh, rải truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm tại một số điểm giao thông hoặc những nơi có nhiều người qua lại, hội tụ như các trục đường phố lớn, bến đò, nhà ga, rạp chiếu bóng…

Trong cao trào Dân chủ 1936 - 1939, Đảng ta có điều kiện hoạt động công khai và lãnh đạo phong trào đấu tranh công khai, hợp pháp. Trong điều kiện thuận lợi đó, phong trào đấu tranh của công nhân, lao động thành phố đã liên tục nổ ra dưới các khẩu hiệu đấu tranh đòi các quyền về dân sinh dân chủ. Các tổ chức Hội Ái hữu ra đời và có vai trò quan trọng trong  tập hợp, tổ chức lực lượng công nhân, lao động đấu tranh. 

Tiếp theo, trong cao trào cứu quốc (1939 - 1945), theo chủ trương mới của Đảng, mục tiêu đấu tranh của công nhân, viên chức, lao động và công đoàn là đánh đổ ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng 8 là bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc ta. Với thắng lợi của cách mạng Tháng 8, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam nói chung và công nhân, viên chức, lao động Quảng Nam nói riêng đã từ thân phận người nô lệ, bị bóc lột trở thành người công dân của một đất nước độc lập, tự do.

Từ sau ngày cách mạng Tháng 8 thành công, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Quảng Nam đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tích cực chuẩn bị kháng chiến. Chính vì vậy, khi thực dân Pháp lấn tới và chính phủ ta không thể hơn nhân nhượng được nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong tình hình đó, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và công đoàn Quảng Nam đã góp phần tích cực cùng nhân dân thành phố tiền hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, chống thực dân Pháp xâm lược. Những chiến công vang dội của nhân dân Quảng Nam trong 9 năm tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược, đều có công đóng góp to lớn của công nhân lao động.

Từ sau ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/07/1954), trước những âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ, đội ngũ công nhân, viên chức và lao động đã sát cánh cùng toàn dân một lần nữa đứng lên phá xiềng xích nô lệ, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong suốt 21 năm chống Mỹ, cứu nước, công nhân lao động Quảng Nam đã nếm trải nhiều gian khổ, hy sinh, nhưng chính trong lò lửa đấu tranh cách mạng ấy, công nhân lao động đã thể hiện tính tiên phong của mình, dũng cảm, kiên cường, bất khuất đấu tranh đòi địch thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, chống địch “tố cộng”, “diệt cộng”. Sau khi có ánh sáng Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng (khóa II), dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, công nhân, viên chức, lao động Quảng Nam đã đấu tranh chuyển phong trào từ thế giữ gìn lực lượng cách mạng sang thế tiến công, tiêu diệt địch, góp phần cùng nhân dân miền Nam và cả nước đánh thắng 04 chiến lược chiến tranh của 05 đời tổng thống Mỹ, thực hiện mục tiêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, từ trên đỉnh cao của thắng lợi, cùng với nhân dân cả nước, công nhân, viên chức, lao động Quảng Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; hăng hái tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới ở phía Bắc và phía Tây Nam của Tổ quốc.

Năm 1986, Đảng ta khởi xướng đường lối Đổi mới. Công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo tạo ra một luồng sinh khí mới, khơi dậy bao tiềm năng, tạo sự chuyển biến cơ bản sâu sắc trong đời sống xã hộị. Công nhân lao động của tỉnh càng nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, phát huy mọi khả năng trong việc thực hiện cơ chế mớị. Đặc biệt, từ sau khi Quảng Nam trở thành tỉnh trực thuộc Trung ương, phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn đã phát triển mạnh mẽ và vững chắc, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng quê hương Quảng Nam giàu mạnh.

Đến nay, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã trải qua 15 kỳ Đại hội, một chặng đường dài với nhiều biến động nhưng cũng đầy trân trọng và tự hào.

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XV xác định mục tiêu, phương hướng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm (2013 - 2018) là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, lấy nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp, pháp chính đáng của CNVCLĐ làm trung tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà”.

Cùng với những nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ, các cấp Công đoàn sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để mỗi nhiệm kỳ là một mùa vàng bội thu, cùng với giai cấp công nhân cả nước ra sức phấn đấu, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và công đoàn vững mạnh, đảm bảo vai trò tiên phong, nòng cốt của mình trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.


 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập