Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
Nhiều nhóm giải pháp quan trọng sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ mới Công đoàn Viên chức Việt Nam
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 12/04/2018 .Lượt xem: 481 lượt.
Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam diễn ra trong hai ngày 03 và 04 tháng 4 năm 2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – thủ đô Hà Nội. Với sự tham gia của 291 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 300.000 đoàn viên của 64 Công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 61 Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV
 tặng hoa, chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành khóa
V
Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam là: “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh”. 
- Đại hội thống nhất 06 nhóm chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ:
+ Phấn đấu hằng năm có 85% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt; 90% trở lên công đoàn cơ sở vững mạnh.
+ Hằng năm 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 95% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động.
+ Phấn đấu 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.
+ 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 60% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới.
+  Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
+ Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hằng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi gửi quyết toán về công đoàn cấp trên.
Để hiện thực hóa mục tiêu của nhiệm kỳ đến đại hội đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn.
- Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua.
- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
- Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác nữ công.
-  Nhóm giải pháp về công tác tài chính công đoàn.
- Nhóm giải pháp về công tác kiểm tra công đoàn.
- Nhóm giải pháp về công tác đối ngoại.
Tại Đại hội, đại diện CĐVC các tỉnh, thành, ngành đã tiến hành thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình hoạt động và đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, các cấp công đoàn trong toàn hệ thống tiếp tục vận động CBCCVCLĐ nâng cao hiệu quả công tác tham mưu nghiên cứu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chú trọng hơn nữa xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tích cực tham gia cải các hành chính Nhà nước; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác công đoàn tham gia quản lý; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn….
 Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V gồm 38 đồng chí.  Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 07 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, đã bầu Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phan Phương Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (còn chức danh Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch sẽ được kiện toàn vào thời điểm thích hợp). Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V gồm 09 đồng chí và đồng chí Hoàng Bảo Trung được bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Với tinh thần “Đổi mới  - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”,  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đồng lòng, đồng sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới.
Quốc Bảo
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2018
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam
Tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ”
Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: tổ chức Hội thao và ký kết Quy chế phối hợp
Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII
Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Tập huấn thúc đẩy kỹ năng đối thoại trong doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn các cấp
Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26.9
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Khai mạc Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam
Tổng LĐLĐ Việt Nam-ILO: Phối hợp triển khai hoạt động thí điểm xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới
Thaco khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp xe Mazda lớn nhất Đông Nam Á
Chú trọng công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm Thương lượng tập thể và đối thoại tại doanh nghiệp
Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, năm 2016-2017
CÔNG ĐOÀN LÀM TỐT VAI TRÒ THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN
Tổng LĐLĐ Việt Nam: tập huấn kỹ năng khảo sát ban đầu cho cán bộ công đoàn
Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ trong ngành xây dựng
Tổng LĐLĐ Việt Nam: tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập